Ga naar de inhoud
All posts

Wat is Science-Based Targeting?

08/09/2021

Wat is Science-Based Targeting?

Een organisatie die haar carbon footprint heeft bepaald, wil die footprint natuurlijk gaan verlagen. Maar hoe begin je daaraan? Hoe weet je of jouw doelstellingen voldoende ambitieus zijn – of net niet ambitieus genoeg?

Het “Science-Based Targets” initiatief (SBTi) kan je helpen bij het behalen van doelstellingen

Het SBTi initiatief wordt ondersteund door de Verenigde Naties en biedt voor bedrijven een kader om het wereldklimaatakkoord te vertalen naar het niveau van de organisatie. Het initiatief biedt met andere woorden de handvaten om “Paris Proof” te kunnen ondernemen. Bedrijven leggen zichzelf op lange termijn sterke klimaatdoelstellingen op, om te beletten dat de temperatuur op aarde met meer dan 2°C stijgt.

Doelstellingen worden geacht “wetenschappelijk gefundeerd” te zijn als zij in overeenstemming zijn met wat de meest recente klimaatwetenschap noodzakelijk acht om de doelstellingen van het wereldklimaatakkoord te halen. De methodiek is gebaseerd op temperatuurscenario’s, onder meer het RCP2.6 scenario van het IPCC, welke een 66% zekerheid bieden dat de klimaatopwarming niet boven de 2°C uitkomt tegen het jaar 2100.

Even een reminder: het wereldklimaatakkoord wil de opwarming van de aarde beperken tot minder dan 2°C boven het pre-industriële niveau en inspanningen blijven leveren om de opwarming tot 1,5°C te beperken tegen 2100. Een ambitieus klimaatbeleid van commerciële bedrijven – verantwoordelijk voor ca. 70 procent van de uitstoot van broeikasgassen – zal cruciaal zijn om de doelstellingen van Parijs te kunnen halen.

Van rekentool tot communicatietool

In haar meest eenvoudige vorm vormt SBTi een rekentool om klimaatdoelstellingen voor bedrijven te berekenen, bijvoorbeeld tegen het jaar 2030. Er bestaan twee rekenmethodes. Bij de Absolute Contraction Approach (ACA) kiest de organisatie om aan het “ruim beneden 2°C pad” (WB2C) of het “1.5°C” pad (1.5C) te voldoen. Zo legt de organisatie zichzelf een lineaire reductie op, die bepaald wordt door de carbon footprint van het basisjaar. Ten tweede bestaat ook de Sectorale Decarbonisatie Benadering (SDA); die is beschikbaar voor bepaalde sectoren zoals ICT, bankwezen en de luchtvaart. Voor de emissies in de productieketen, de zogenaamde “scope 3 emissies” bestaan extra mogelijkheden, gebaseerd op economische intensiteit en fysieke intensiteit.

Je kan als organisatie ook officieel deel gaan uitmaken van het SBTi initiatief. Dit gebeurt in vijf stappen:

  • Vastleggen: jullie organisatie zal een brief indienen waarin jullie het voornemen kenbaar maken om een op wetenschappelijke gegevens gebaseerd streefcijfer vast te stellen;
  • Ontwikkelen: we werken aan een emissiereductiedoel dat in overeenstemming is met de criteria van het SBTi;
  • Indienen: jullie organisatie legt de doelstelling ter validering voor aan het SBTi;
  • Communiceren: maak de doelstelling bekend en informeer jullie stakeholders en klanten;
  • Bekendmaken: we rapporteren jaarlijks de emissies van het hele bedrijf en volgen de voortgang van de doelstelling op.

Aan de slag

Ook bij Climate Lab gebruiken we de rekenmodules van SBTi als wetenschappelijk kader om de transitie naar een koolstofarme organisatie in te zetten. We kunnen het voorbeeldje geven van de UGent. Daar bedragen de Science Based Targets tegen 2030 (t.o.v. basisjaar 2019):

  • WB2C: van 47,5k tCO2e in 2019 naar 34,5k tCO2e in 2030: minus 27,5%
  • 1.5C: van 47,5k tCO2e in 2019 naar 25,5k tCO2e in 2030: minus 46,2%

In de transitieplannen van de UGent wordt deze langetermijndoelstelling vertaald in billijke subdoelen per deelsector. De UGent koos ervoor om partiële targets te bepalen voor woon-werkverkeer, energieverbruik en vliegtuigreizen. Dankzij SBTi kon UGent een duidelijke en kwantitatieve richting geven aan haar duurzaamheidstransitie. Daarmee wordt nu vaart gezet aan detailplannen voor woon-werkverkeer, energieverbruik en zakelijke dienstreizen.

Ook geïnteresseerd in SBTi? Contacteer ons voor een gesprek.