Ga naar de inhoud
All posts

Waarom werken wij (enkel) met Plan Vivo?

08/09/2021

Plan Vivo: dé duurzame koolstofreductie standaard

Het publieke en professionele bewustzijn voor de dreiging van klimaatsverandering is de laatste maanden sterk toegenomen. Een stijgend aantal ondernemingen zet in op klimaatneutraliteit en maakt de algemene omslag naar een klimaatgezonde bedrijfsvoering.

Een traject naar klimaatneutraliteit doorloopt drie fasen. In de eerste fase wordt een baseline onderzoek gedaan naar de huidige carbon footprint. Dit wordt gevolgd door gerichte klimaatacties om de emissie te reduceren (fase twee) en door koolstofcompensatie in fase drie. Door de aankoop van koolstofkredieten kan de resterende uitstoot gecompenseerd worden. Dit is mogelijk aangezien klimaatsverandering een globaal probleem is en een verminderde uitstoot op een andere locatie ook bijdraagt aan globale emissie reductie.

Koolstofkredieten worden uitgegeven door standaarden die de CO2 reductie waarborgen. De meest bekende vrijwillige koolstofnormen voor CO2-reductieprojecten zijn de Verified Carbon Standard (VCS), de Gold Standard en de Plan Vivo standard.

Wij beschouwen Plan Vivo als dé (enige) norm met een duidelijke nadruk op transparantie, burgerparticipatie en sociaalecologische herinvestering.

Het Plan Vivo model staat ervoor garant dat klimaatprojecten in het proces van koolstofopslag ook gemeenschappen ondersteunen die zich in de frontlinie van de klimaatcrisis bevinden.

Dit is vastgelegd in volgende kernwaarden die voor elk Plan Vivo project gelden:

  • Het verlichten van armoede door duurzame levensmiddelen te bieden aan klimaatkwetsbare gemeenschappen.
  • Herstel en bescherming van ecosystemen om de veerkracht van gemeenschappen en de omgeving te verhogen tegen klimaatverandering.
  • Lokale capaciteit opbouwen door de overdracht van kennis, vaardigheden en middelen naar de lokale gemeenschap.

In een Plan Vivo klimaatproject heeft de gemeenschap ook echt het beslissingsrecht. Ze bepalen in burgerraden op democratische wijze hoe de opbrengsten van de koolstofkredieten te herinvesteren in sociale of ecologische projecten. Hiervoor maakt de gemeenschap een kaart met de gedroomde toekomstige sociaalecologische situatie. Dit wordt de Plan Vivo map genoemd en vormt de basis voor ecosysteembeheer en sociaalecologische investeringen.

Plan Vivo wordt internationaal erkend als de toonaangevende standaard voor gemeenschap gestuurde klimaatprojecten.

Om ervoor te zorgen dat Plan Vivo geregistreerde projecten van de hoogste kwaliteit zijn wat betreft milieu-integriteit, sociaaleconomische voordelen en sociale waarborging, doorlopen de klimaatprojecten een proces van zes stappen waarin het project getoetst wordt aan de Plan Vivo Standaard. Deze projectvalidatie bestaat uit een interne Plan Vivo validatie van het project design en een derde-partij validatie op het terrein bij aanvang. Nadien volgt een vijf jaarlijkse audit van het project. Alle project en audit rapporten zijn vrij in te kijken op de Plan Vivo website.

Door compensatie met Plan Vivo koolstofkredieten kan je als onderneming klimaatneutraal worden en een directe meerwaarde betekenen voor klimaatkwetsbare gemeenschappen.

Plan Vivo is een wereldwijd toonaangevende certificeringsnorm voor klimaatprojecten, gericht op door de gemeenschap aangestuurde klimaatactie en duurzame ontwikkeling. De ethische aanpak garandeert gevalideerde koolstofopslag, participatief ecosysteemherstel, verbeterde levensomstandigheden en duurzaam landbeheer.