Skip to content
All references

Universiteit Gent

Riet Van de Velde, afdelingshoofd Milieu

We hadden nood aan een CO2-footprint die correct is, kan dienen voor benchmarking, kan dienen om de voortgang op te volgen. We willen duidelijk maken welke inspanningen er de komende 10 jaar moeten geleverd worden op vlak van CO2-reductie voor de verschillende sectoren (mobiliteit, energie, vliegtuigreizen), wel wetende dat het duurzaamheidsverhaal niet enkel over CO2 gaat (ook over biodiversiteit, leefbaarheid van de stad, bereikbaarheid, …). Maar het vormt een duidelijke leidraad. De samenwerking met Climate Lab verliep heel vlot.