Skip to content

De klimaatprojecten van Climate Lab worden gerealiseerd binnen kwetsbare, maar uniek waardevolle ecosystemen van onze planeet. De Tembien hooglanden van Ethiopië zijn gelegen nabij de limiet van de moesson regens. De terugkerende droogten zorgden ervoor dat de eeuwenoude landbouwsamenleving zich leerde aanpassen in een kwetsbaar evenwicht met het klimaat. We vinden er vandaag één van de oudste en rijkste culturen van Afrika. De Yungas in Bolivië zijn gelegen op het overgangsgebied van de hoge Andes naar het laagland van de Amazone. Deze overgangszone wordt gekenmerkt door unieke nevelwouden, een ware mozaïek van ecosystemen, die qua biodiversiteit tot één van de rijkste in de wereld behoort. In 2021 starten we ook Plan Vivo projecten in Oost-Afrika!

Onze projecten

Herstel van ecosystemen

Het model van Climate Lab is gebaseerd op de regeneratie van natuurlijke vegetatie. Onze techniek benut volop de kracht van natuurlijke samenwerking binnenin leefgemeenschappen. Door ecosystemen de kans te geven zichzelf te versterken, herleeft de vegetatie en verrijkt de bodem. De regeneratie wordt gedreven door de lokale kennis en creativiteit van de vele landbouwgemeenschappen. Zo koelen we samen het klimaat af en ontstaat meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden voor mens en milieu

Drinkwater

Kwaliteitsvol grondwater vormt de belangrijkste bron voor drinkwater wereldwijd. In onze projecten wordt regenwater op natuurlijke wijze opgevangen om er de grondwatertafel mee aan te rijken. Dit doen we door volop gebruik te maken van de grote absorptiekracht van gezonde bosbodems in een herstellend ecosysteem. We leggen daarnaast ook drinkwaterputten en waterreservoirs aan, zodat dorpsgemeenschappen ten volle gebruik kunnen maken van het verbeterende milieu. Recent zijn we ook van start gegaan met een sociaal irrigatieproject, waardoor lokale landbouwproducten aan betere prijzen kunnen worden verkocht.

Natuurlijke producten

In onze projecten vinden we het belangrijk dat er toegevoegde waarde wordt gecreëerd door het milieu te herstellen. Dat doen we door bosbijproducten te valoriseren. De valorisatie van de bosbijproducten gebeurt door coöperatieven van landloze boeren, waardoor ze een inkomen kunnen genereren. Een mooi voorbeeld in Ethiopië is de wierookboom (Boswellia) waarvan de hars lokaal gebruikt wordt in de eeuwenoude traditionele koffie ceremonie. Naast wierookbomen, worden ook diverse fruitbomen aangeplant om een extra inkomen te bieden voor de lokale gemeenschap.

Vruchten van biodiversiteit

Kruisbestuiving tussen mens en milieu staat bij Climate Lab centraal. Bijen spelen daarbij – letterlijk – een essentiële rol. Een herstellend ecosysteem wordt rijk aan biodiversiteit, wat zorgt voor de beste honing. Deze bosbijproducten zijn een ware delicatesse.