Ga naar de inhoud
All posts

Elektrisch rijden: goed voor het klimaat?

08/09/2021

Elektrisch rijden op groene stroom: de beste keuze voor het klimaat

Het Europees Milieuagentschap (EEA) toont aan dat binnenlands transport verantwoordelijk is voor 23% van de broeikasgas emissie in de EU in 2019. Het is dus niet te verwonderen dat de elektrificatie van het wegtransport een prioriteit is om de doelstellingen van Parijs te behalen. Bij veel mensen circuleren er echter nog twijfels over de effectieve klimaatimpact van deze elektrificatie.

Is elektrisch rijden beter voor het klimaat als ook de uitstoot bij de productie en afbraak van autobatterijen wordt meegenomen?

We vergelijken de CO2-uitstoot van een elektrische en conventionele auto met een levensduur van 200 000 kilometer.

De productie van een elektrische wagen heeft een hogere CO2-uitstoot dan een conventionele diesel of benzinewagen. Dit komt door de energie-intensieve ontginning van zeldzame mineralen (Lithium, Nikkel, Kobalt en Grafiet) voor de productie van autobatterijen. Globaal genomen komt bij de bouw van een elektrische auto 60% meer CO2 vrij dan bij een conventionele diesel of benzine wagen.

Bij een conventionele verbrandingsmotor komt veel CO2 vrij tijdens het rijden door de verbranding van de fossiele brandstoffen. Dit in tegenstelling tot de elektrische auto, die geen CO2-uitstoot heeft tijdens het rijden. De bepalende factor voor de klimaatimpact van elektrisch rijden is de oorsprong van de elektriciteit. Indien er met 100% groene stroom wordt gereden uit bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen is er amper CO2-uitstoot tijdens het gebruik van de elektrische auto. Terwijl elektriciteit met een oorsprong uit steenkoolcentrales juist heel belastend is voor het klimaat.  

Onderhoud en afbraak bij het levenseinde hebben relatief weinig impact op de CO2-uitstoot over de levensduur van een auto. Dit geldt zowel voor de conventionele als elektrische auto. 

Indien de batterij opgeladen wordt met grijze stroom, overeenkomend met de gemiddelde Belgische energie mix en rekening houdende met de extra emissie bij de batterijproductie, zijn elektrische auto’s drie keer schoner dan benzine of dieselwagens. Bij rijden op groene stroom verhoogt dit zelfs tot vijf keer schoner.

De footprint van elektrificatie van het wagenpark

In een praktijkvoorbeeld berekenden we de jaarlijkse emissie-reductie bij de elektrificatie van een standaard dienstenbedrijf met negen dieselwagens in zijn wagenpark. De verplaatsingen op de baan zijn voor ons voorbeeldbedrijf de belangrijkste emissiepost, ze bepalen 45% van de totale uitstoot van het bedrijf. Om de klimaatimpact te reduceren zijn acties noodzakelijk om de uitstoot van het transport te reduceren.  

Door de omschakeling naar een 100% elektrisch wagenpark op groene stroom wordt de emissie uitstoot van het transport verlaagd met 45% en de totale uitstoot van het bedrijf met 20%.

Elektrificatie van het wagenpark heeft een zichtbaar positieve klimaatimpact, maar het is geen wondermiddel. De omschakeling naar een elektrisch wagenpark op groene stroom is voor dit bedrijf aan te raden, maar een combinatie van acties blijft noodzakelijk om de totale emissie verder te reduceren.