Skip to content

Groeipad klimaatgezond ondernemen

Ben je op zoek naar ondersteuning om klimaatneutraal te worden? Wil je weten wat de uitstoot is van jouw onderneming en hoe je deze kan verlagen? Climate Lab biedt je ondersteuning op maat, in een groeipad doorheen vier diensten: carbon footprinting, climate action, climate neutral, climate leadership. Dankzij vooruitstrevende organisaties en werknemers is de klimaatneutrale samenleving dichterbij dan we denken.

 • Duurzaamheidsscan
 • Bilan Carbon®
 • ISO14064

Carbon footprint

Een sterke duurzaamheidsvisie houdt rekening met klimaatverandering. De eerste stap is weten waar men staat. Dat kan door het opmaken van een carbon footprint. Via onze carbon footprint krijg je snel inzicht in de klimaatimpact van je activiteiten. We inventariseren en berekenen de voetafdruk van jouw project, product, vestiging of organisatie. Zo meten we de klimaatprestatie van je organisatie en kunnen we deze opvolgen.

“Via onze carbon footprint krijg je snel inzicht in de klimaatimpact van jouw activiteiten”

De carbon footprint is dus een eerste baseline scan. We zien meteen waar we milieuwinst kunnen boeken dankzij lage energiekosten, materiaalbesparing en nieuwe werkwijzen. Om een carbon footprint te berekenen, werken we volgens internationaal erkende methodes zoals de koolstofvoetafdruk volgens de ISO14064-standaard en Bilan Carbone®. Daarbij zijn we erkend door het Departement Omgeving (Vlaamse Overheid) als deskundige in de discipline Klimaat.

 • Klimaatactieplan
 • Science based targets
 • Projectcoördinatie
 • Klimaatcoaching

Climate action

Klimaatactie wordt gemakkelijk als er consensus is over de te volgen weg. Met onze ondersteuning kan je gerichte klimaatacties uitwerken en daar de vruchten van plukken. Op basis van de carbon footprint maken we in overleg een klimaatactieplan. We starten met een klimaatdialoog met managers en medewerkers.

Met onze ondersteuning kan je gerichte klimaatacties uitwerken.

De ideeën uit die participatieve dialoog gebruiken we als input voor een realistische doorrekening van verbeteropportuniteiten. Zo vergelijken we scenario’s waarmee we het klimaatactieplan vormgeven: elektrificatie van het wagenpark, groene energie, duurzaam materialenbeheer etc. Telkens werken we volgens erkende methodes zoals Science-Based Targets, Quanti GES of Bilan Carbone®. Dat klimaatactie veel geld moet kosten is trouwens een mythe. De meeste klimaatacties leiden tot optimalisatie van bedrijfsprocessen of hebben een interessante terugverdientijd. Geen tijd om de acties zelf uit te rollen? Ook tijdens de implementatie kunnen wij helpen met ontzorging, klimaatopleiding, klimaatcoaching of projectcoördinatie.

 • Certificatietraject
 • Plan Vivo
 • Herbebossing
 • Klimaatprojecten

Climate neutral

Het certificaat klimaatneutraal maakt aan iedereen duidelijk dat je organisatie een echte klimaatleider is. Wij kunnen je integraal ontzorgen bij dit certificatietraject klimaatneutraal. Om klimaatneutraal te worden, moet je organisatie ook een project ondersteunen dat koolstof vastlegt, de biodiversiteit beschermt en ecosystemen herstelt.

Wij kunnen je integraal ontzorgen bij dit certificatietraject klimaatneutraal. En we ontwikkelen onze herbebossingsprojecten zelf.

Wij bieden niet zomaar houtskoolprojecten, boomaanplanten of kredieten van de koolstofmarkt, maar ontwikkelen onze gecertificeerde herbebossingsprojecten stuk voor stuk zelf. We werken met Plan Vivo als toonaangevende certificeringsnorm voor bebossingsprojecten die gericht zijn op door de gemeenschap aangestuurde klimaatactie en duurzame ontwikkeling. De belangrijkste vrijwillige koolstofnormen zijn de VCS, Gold Standard, CAR, ACR en Plan Vivo. Van deze normen beschouwen wij Plan Vivo als de (enige) norm met een duidelijke nadruk op transparantie, burgerparticipatie en sociaalecologische herinvestering. Zo ondersteunen onze klimaatprojecten de meest klimaatkwetsbare mensen van onze planeet, op een manier die meervoudige duurzame effecten genereert via herinvestering.

 • Duurzaamheidsleider
 • ISO 9000/14000
 • B Corp
 • Duurzaamheidsvisie

Climate leadership

Duurzaamheidsleiders willen een milieubewuste bedrijfsvoering en tegelijkertijd mooie winsten. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die van klimaatactie een prioriteit maken een hogere rentabiliteit hebben dan sectorgenoten zonder klimaatbeleid. Er is een positief verband tussen duurzaamheid en de financiële prestaties van bedrijven, de verkoop van hun producten én de rekrutering van jonge werknemers. En niet te vergeten, elke duurzaamheidsleider onderscheidt zich binnen haar sector héél duidelijk t.o.v. de concurrentie.

Climate Lab implementeert het ISO 14000 systeem en/of de B Corp standaard en verankert daarmee klimaatneutraliteit.

Klimaat is vandaag het meest cruciale stuk van de duurzaamheidspuzzel: een duurzaamheidsleider blinkt hierin uit. Maar klimaatactie kan nooit helemaal op zichzelf staan: milieubeheer, kwaliteitszorg en een sociale impact hangen samen. Een duurzaamheidsleider worden, is dus een groeipad. Werken aan duurzaamheid stuwt je organisatie naar een hoger maturiteitsniveau, en dit verloopt stap per stap. Climate Lab implementeert het ISO 14000 systeem en/of de B Corp standaard en verankert daarmee klimaatneutraliteit. Niet enkel wordt dubbel werk vermeden, maar wordt tegelijk gebouwd aan duurzaamheidsleiderschap.